Socionomer

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar.

Socionomen har kunskaper om regelverk samt en förmåga att visa förståelse för den enskilde.

Socionomer inom omsorgen?

Vi tar upp hur socionomer inom äldre och handikappomsorgen arbetar som biståndshandläggare, chefer. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård.

Socionomer arbetar också som personalkonsulenter inom företagshälsovård eller som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering. Vi ser även att det följer spåret som frivårdsinspektörer inom kriminalvården eller som behandlingsassistenter.

Som familjerådgivare arbetar ofta erfarna och vidareutbildade socionomer. En del väljer att forska en del väljer att starta eget, det har även blivet vanligt att man påbörjat jobb inom ideell sektor som ex. Rädda barnen. Många socionomer vidareutbildar sig även till psykoterapeuter.

Vi pratade idag med Teambo konsult som är ett företag i Sverige som rekryterar socionomer till alla områden. Detta säger dom ”Vi är ett bemanningsföretag som finns i hela Sverige och genom oss kan du komma i kontakt med många duktiga och erfarna socionomer. Oavsett om du letar efter en tillfällig eller permanent kompetensförstärkning så kan vi hjälpa till. Kontakta oss för att se om vi kan hitta de medarbetare du söker.”